Luqo: educatief spellenplatform voor het basisonderwijs

Luqo Spellenoverzicht

Kleuters

Leer om kritisch te kijken naar verschillende lettertypes om hier de juiste letters uit te herkennen. De spelers krijgen kaarten met letters in verschillende lettertypes en krijgen de opdracht om een letter in zoveel mogelijk lettertypes op het scherm te leggen.

21e eeuwse vaardigheden

Probleem oplossen, Communiceren, Samenwerken, Kritisch denken

Speeltijd

10 minuten

Leerdoel

Kerndoelen

n.v.t. bij kleuterspellen.

Kinderen oefenen samen met het tellen van vingers.

21e eeuwse vaardigheden

Probleem oplossen, Communiceren, Samenwerken, Kritisch denken

Speeltijd

10 minuten

Leerdoel

Kerndoelen

n.v.t. bij kleuterspellen.

Dit spel gaat over het vergelijken van verschillende groottes en om deze in een volgorde te zetten.

21e eeuwse vaardigheden

Probleem oplossen, Communiceren, Samenwerken, Kritisch denken

Speeltijd

10 minuten

Leerdoel

Kerndoelen

n.v.t. bij kleuterspellen.

Leer om kritisch te kijken om verschillende vormen te herkennen. De spelers krijgen kaarten met verschillende vormen en krijgen de opdracht om zoveel mogelijk van dezelfde vorm op het scherm te leggen.

21e eeuwse vaardigheden

Probleem oplossen, Communiceren, Samenwerken, Kritisch denken

Speeltijd

10 minuten

Leerdoel

Kerndoelen

n.v.t. bij kleuterspellen.

Plaats kaarten op het speelbord om de kleurplaat in te kleuren. Leer speels over kleuren en fruit of groenten. Elke kleuter heeft een beperkte set met kleuren, dus ze moeten samenwerken.

21e eeuwse vaardigheden

Creatief denken, Probleem oplossen, Samenwerken, Kritisch denken

Speeltijd

10 minuten

Leerdoel

Kerndoelen

n.v.t. bij kleuterspellen.

Druk op de knop van het plaatje dat niet in deze groep hoort. Ontwikkel een hoger begrip over relaties tussen objecten.

21e eeuwse vaardigheden

Probleem oplossen, Communiceren, Samenwerken, Kritisch denken

Speeltijd

10 minuten

Leerdoel

Kerndoelen

n.v.t. bij kleuterspellen.

Een groep objecten van dezelfde kleur wordt weergegeven op het scherm. Welke kleur heeft deze groep objecten? Plaats de kaart van die kleur op het speelbord om de kleurplaat in te kleuren.

21e eeuwse vaardigheden

Creatief denken, Probleem oplossen, Communiceren, Samenwerken, Kritisch denken

Speeltijd

10 minuten

Leerdoel

Kerndoelen

n.v.t. bij kleuterspellen.

21e eeuwse vaardigheden

Speeltijd

10 minuten

Leerdoel

Kerndoelen

n.v.t. bij kleuterspellen.

21e eeuwse vaardigheden

Speeltijd

10 minuten

Leerdoel

Kerndoelen

n.v.t. bij kleuterspellen.

21e eeuwse vaardigheden

Speeltijd

10 minuten

Leerdoel

Kerndoelen

n.v.t. bij kleuterspellen.

Taal

21e eeuwse vaardigheden

Speeltijd

10 minuten

Leerdoel

Kerndoelen

Kinderen oefenen met het schrijven van woorden met au(w) of ou(w) door telkens 2 afbeeldingen te zien met dezelfde vorm, zij kiezen dan au(w) of ou(w).

21e eeuwse vaardigheden

Probleem oplossen, Communiceren, Samenwerken, Kritisch denken

Speeltijd

10 minuten

Leerdoel

Kerndoelen

11, 12

Spelers werken samen om complexe en eenvoudige leestekens te plaatsen in een zin.

21e eeuwse vaardigheden

Probleem oplossen, Communiceren, Zelfregulering, Kritisch denken

Speeltijd

10 minuten

Leerdoel

Kerndoelen

10, 11, 12

Spelers werken samen om te kiezen of een zin eindigt met een punt of vraagteken.

21e eeuwse vaardigheden

Probleem oplossen, Communiceren, Zelfregulering, Kritisch denken

Speeltijd

10 minuten

Leerdoel

Kerndoelen

10, 11, 12

Spelers zien een beginklank en gaan vervolgens uit vier plaatjes kiezen welk plaatje begint met dezelfde klank.

21e eeuwse vaardigheden

Probleem oplossen, Communiceren, Zelfregulering, Kritisch denken

Speeltijd

10 minuten

Leerdoel

Kerndoelen

11, 12

Vang blaadjes met letters op die uit de boom vallen om het woord te maken dat afgebeeld staat.

Dit spel is in samenwerking met Shelley van Bergen Marly Morssink ontwikkelt. Zij zijn twee derdejaarsstudenten aan Hogeschool de Kempel. Voor hun ICT-opdracht mochten zij een Luqospel ontwerpen wat aan zou sluiten op een eigen gekozen hiaat binnen het onderwijs. De letterrups is daarbij tot stand gekomen en deze is door Luqo verder doorontwikkeld.

Shelley van Bergen: https://www.linkedin.com/in/shelley-van-bergen-7b4b1016b/

Marly Morssink

21e eeuwse vaardigheden

Creatief denken, Probleem oplossen, Communiceren, Samenwerken, Zelfregulering, Kritisch denken

Speeltijd

10 minuten

Leerdoel

Kerndoel

12

Om lidwoorden te oefenen krijgen kinderen een afbeelding te zien. Kinderen gaan vervolgens kiezen welk lidwoord voor bij de afbeelding hoort binnen een bepaalde tijd.

21e eeuwse vaardigheden

Probleem oplossen, Communiceren, Samenwerken, Zelfregulering, Kritisch denken

Speeltijd

10 minuten

Leerdoel

Kerndoel

12

Lees om de beurt hardop voor en doe een verdiepingsopdracht. Ontwikkel jouw 21e -eeuwse vaardigheden terwijl je wordt gestimuleerd om meer te lezen. Voorbeeld verdiepingsopdracht: 'Wat gebeurt erna? Schrijf de volgende vijf regels.'

21e eeuwse vaardigheden

Creatief denken, Probleem oplossen, Communiceren, Samenwerken, Zelfregulering, Kritisch denken

Speeltijd

30 minuten

Leerdoel

Kerndoelen

9, 12, 54, 55

21e eeuwse vaardigheden

Speeltijd

10 minuten

Leerdoel

Kerndoelen

Spelers krijgen een aantal woorden te zien en oefenen met het sorteren van deze woorden.

21e eeuwse vaardigheden

Probleem oplossen, Communiceren, Zelfregulering, Kritisch denken

Speeltijd

10 minuten

Leerdoel

Kerndoelen

10, 11, 12

Spelers gaan taalkundig zinnen ontleden door opdrachten uit te voeren waarin zij een woord aanwijzen.

21e eeuwse vaardigheden

Probleem oplossen, Communiceren, Samenwerken, Zelfregulering, Kritisch denken

Speeltijd

10 minuten

Leerdoel

Kerndoelen

10, 11

Spelers gaan redekundig zinnen ontleden door opdrachten uit te voeren waarin zij een zinsdeel aanwijzen.

21e eeuwse vaardigheden

Probleem oplossen, Communiceren, Samenwerken, Zelfregulering, Kritisch denken

Speeltijd

10 minuten

Leerdoel

Kerndoelen

10, 11

21e eeuwse vaardigheden

Speeltijd

10 minuten

Leerdoel

Kerndoelen

21e eeuwse vaardigheden

Speeltijd

10 minuten

Leerdoel

Kerndoelen

Rekenen

Druk op jouw knop zodra de balk zoveel gevuld is als de gegeven breuk. Koppel de abstracte getallen aan hun visuele representatie. Individueel raden, dan collectief bespreken wie het beste antwoord heeft.

21e eeuwse vaardigheden

Creatief denken, Probleem oplossen, Communiceren, Samenwerken, Zelfregulering, Kritisch denken

Speeltijd

10 minuten

Leerdoel

Kerndoelen

24, 25, 26, 28

21e eeuwse vaardigheden

Speeltijd

10 minuten

Leerdoel

Kerndoelen

Spelers brengen samen de hoogtes van een blokkenstapel in kaart. Hierbij kijken ze naar de verschillende kanten van een willekeurige blokkenstapel en maken ze een plattegrond van de hoogtes. Wanneer de plattegrond klopt met de blokkenstapel, kunnen de spelers door naar de volgende blokkenstapel.

21e eeuwse vaardigheden

Creatief denken, Probleem oplossen, Computational thinking, Communiceren, Samenwerken, Zelfregulering, Kritisch denken

Speeltijd

10 minuten

Leerdoel

Kerndoel

32

De spelers zoeken samen naar de positie waar ze de zon moeten plaatsen zodat deze alle blaadjes belicht. Spelers beredeneren aan de hand van posities en lijnen.

21e eeuwse vaardigheden

Creatief denken, Probleem oplossen, Communiceren, Samenwerken, Zelfregulering, Kritisch denken

Speeltijd

10 minuten

Leerdoel

Kerndoel

31

De klok van team 1 is kapot! Team 2 helpt door de juiste tijd voor te lezen, vervolgens kan team 1 hun klok op de juiste tijd instellen.

21e eeuwse vaardigheden

Creatief denken, Probleem oplossen, Communiceren, Samenwerken, Zelfregulering, Kritisch denken

Speeltijd

10 minuten

Leerdoel

Kerndoel

33

Kinderen werken samen om een getal tot en met 20 te splitsen in vier getallen.

21e eeuwse vaardigheden

Creatief denken, Probleem oplossen, Communiceren, Samenwerken, Kritisch denken

Speeltijd

10 minuten

Leerdoel

Kerndoelen

24, 25, 26, 27

Kinderen werken samen met het maken van sprongen, hierbij kan zelf bepaald worden met welke spronggrootte er gespeeld wordt.

21e eeuwse vaardigheden

Creatief denken, Probleem oplossen, Communiceren, Samenwerken, Kritisch denken

Speeltijd

10 minuten

Leerdoel

Kerndoelen

23, 24, 25, 26, 27

Met behulp van een tafelmatrix gaan kinderen in 2 groepen van 2 verschillende tafelsommen oplossen. Hierbij wordt inzichtelijk gemaakt waar de vermenigvuldiging voor staat door het oppervlak te laten zien wat bij de tafelsom hoort.

21e eeuwse vaardigheden

Creatief denken, Probleem oplossen, Communiceren, Samenwerken, Zelfregulering, Kritisch denken

Speeltijd

10 minuten

Leerdoel

Kerndoelen

24, 25, 27, 29

In ‘Vouwlijnen’ zoeken de vier spelers samen de spiegelas van een figuur. In paren van twee besturen de spelers met hun knoppen twee punten, waartussen een lijn wordt getrokken. Wanneer de spelers even niet op de knoppen drukken, vouwt de figuur dubbel over de lijn die ze hebben geplaatst. Als de figuur precies in het midden wordt gevouwen door de lijn, is het figuur opgelost en krijgen ze een volgende.

21e eeuwse vaardigheden

Probleem oplossen, Communiceren, Samenwerken, Zelfregulering, Kritisch denken

Speeltijd

10 minuten

Leerdoel

Kerndoel

32

21e eeuwse vaardigheden

Speeltijd

10 minuten

Leerdoel

Kerndoelen

21e eeuwse vaardigheden

Speeltijd

10 minuten

Leerdoel

Kerndoelen

21e eeuwse vaardigheden

Speeltijd

10 minuten

Leerdoel

Kerndoelen

21e eeuwse vaardigheden

Speeltijd

10 minuten

Leerdoel

Kerndoelen

Wereldorientatie

Bestuur samen de cursor en ga op zoek naar het lichaamsdeel dat gevraagd wordt.

21e eeuwse vaardigheden

Probleem oplossen, Communiceren, Samenwerken, Zelfregulering, Kritisch denken

Speeltijd

10 minuten

Leerdoel

Kerndoel

41

Bestuur samen een vliegtuig: verzamel eten en breng het naar het juiste land. Leer de locatie van landen en waar ze bekend om staan. Ook voor hoofdsteden, vlaggen en bezienswaardigheden.

21e eeuwse vaardigheden

Creatief denken, Probleem oplossen, Communiceren, Samenwerken, Zelfregulering, Kritisch denken

Speeltijd

10 minuten

Leerdoel

Kerndoelen

49, 50

Wetenschap en techniek

Vuur objecten af om een puzzel op te lossen. Ontdek samen welke vorm van welk materiaal de juiste oplossing is voor de puzzel.

21e eeuwse vaardigheden

Creatief denken, Probleem oplossen, Communiceren, Samenwerken, Zelfregulering, Kritisch denken

Speeltijd

10 minuten

Leerdoel

Kerndoelen

42, 44, 45

21e eeuwse vaardigheden

Speeltijd

10 minuten

Leerdoel

Kerndoelen

Overig

Dit spel is een hulpmiddel bij het werken volgens Design Thinking en biedt verschillende technieken aan om het project te laten werken.

21e eeuwse vaardigheden

Creatief denken, Probleem oplossen, Informatie vaardigheden, Communiceren, Samenwerken, Kritisch denken

Speeltijd

10 minuten

Leerdoel

Kerndoelen

Bedenk samen een verhaal en train je geheugen. Net als in het spel 'ik ga op vakantie en ik neem mee' herhaal je steeds het verhaal en voeg je iedere ronde één onderdeel toe aan het verhaal. Probeer samen een zo lang mogelijk verhaal te bedenken.

21e eeuwse vaardigheden

Creatief denken, Communiceren, Samenwerken, Zelfregulering

Speeltijd

10 minuten

Leerdoel

Kerndoelen

2, 4

21e eeuwse vaardigheden

Speeltijd

10 minuten

Leerdoel

Kerndoelen

21e eeuwse vaardigheden

Speeltijd

10 minuten

Leerdoel

Kerndoelen

21e eeuwse vaardigheden

Speeltijd

10 minuten

Leerdoel

Kerndoelen