Luqo: educatief spellenplatform voor het basisonderwijs
Terug naar overzicht

Tafels

Beschrijving

Met behulp van een tafelmatrix gaan kinderen in 2 groepen van 2 verschillende tafelsommen oplossen. Hierbij wordt inzichtelijk gemaakt waar de vermenigvuldiging voor staat door het oppervlak te laten zien wat bij de tafelsom hoort.

Leerdoel

Speeltijd

10 minuten

21e eeuwse vaardigheden

Creatief denken

Probleem oplossen

Communiceren

Samenwerken

Zelfregulering

Kritisch denken

Kerndoelen

24

De leerlingen leren praktische en formele rekenwiskundige problemen op te lossen en redeneringen helder weer te geven.

25

De leerlingen leren aanpakken bij het oplossen van rekenwiskundeproblemen te onderbouwen en leren oplossingen te beoordelen.

27

De leerlingen leren de basisbewerkingen met gehele getallen in elk geval tot 100 snel uit het hoofd uitvoeren, waarbij optellen en aftrekken tot 20 en de tafels van buiten gekend zijn.

29

De leerlingen leren handig optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.