Luqo: educatief spellenplatform voor het basisonderwijs
Terug naar overzicht

Breuken

Beschrijving

Druk op jouw knop zodra de balk zoveel gevuld is als de gegeven breuk. Koppel de abstracte getallen aan hun visuele representatie. Individueel raden, dan collectief bespreken wie het beste antwoord heeft.

Leerdoel

Speeltijd

10 minuten

21e eeuwse vaardigheden

Creatief denken

Probleem oplossen

Communiceren

Samenwerken

Zelfregulering

Kritisch denken

Kerndoelen

24

De leerlingen leren praktische en formele rekenwiskundige problemen op te lossen en redeneringen helder weer te geven.

25

De leerlingen leren aanpakken bij het oplossen van rekenwiskundeproblemen te onderbouwen en leren oplossingen te beoordelen.

26

De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen.

28

De leerlingen leren schattend tellen en rekenen.