Luqo: educatief spellenplatform voor het basisonderwijs
Terug naar overzicht

Sprongen

Beschrijving

Kinderen werken samen met het maken van sprongen, hierbij kan zelf bepaald worden met welke spronggrootte er gespeeld wordt.

Leerdoel

Speeltijd

10 minuten

21e eeuwse vaardigheden

Creatief denken

Probleem oplossen

Communiceren

Samenwerken

Kritisch denken

Kerndoelen

23

De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken.

24

De leerlingen leren praktische en formele rekenwiskundige problemen op te lossen en redeneringen helder weer te geven.

25

De leerlingen leren aanpakken bij het oplossen van rekenwiskundeproblemen te onderbouwen en leren oplossingen te beoordelen.

26

De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen.

27

De leerlingen leren de basisbewerkingen met gehele getallen in elk geval tot 100 snel uit het hoofd uitvoeren, waarbij optellen en aftrekken tot 20 en de tafels van buiten gekend zijn.