Luqo: educatief spellenplatform voor het basisonderwijs
Terug naar overzicht

Au-Ou

Beschrijving

Kinderen oefenen met het schrijven van woorden met au(w) of ou(w) door telkens 2 afbeeldingen te zien met dezelfde vorm, zij kiezen dan au(w) of ou(w).

Leerdoel

Speeltijd

10 minuten

21e eeuwse vaardigheden

Probleem oplossen

Communiceren

Samenwerken

Kritisch denken

Kerndoelen

11

De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels. Zij kunnen in een zin het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en delen van dat gezegde onderscheiden. De leerlingen kennen:\n- regels voor het spellen van werkwoorden;\n- regels voor het spellen van andere woorden dan werkwoorden;\n- regels voor het gebruik van leestekens.

12

De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden. Onder 'woordenschat' vallen ook begrippen die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken.