Luqo: educatief spellenplatform voor het basisonderwijs
Terug naar overzicht

Complexe leestekens

Beschrijving

Spelers werken samen om complexe en eenvoudige leestekens te plaatsen in een zin.

Leerdoel

Speeltijd

10 minuten

21e eeuwse vaardigheden

Probleem oplossen

Communiceren

Zelfregulering

Kritisch denken

Kerndoelen

10

De leerlingen leren bij de doelen onder 'mondeling taalonderwijs' en 'schriftelijk taalonderwijs' strategieën te herkennen, te verwoorden, te gebruiken en te beoordelen.

11

De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels. Zij kunnen in een zin het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en delen van dat gezegde onderscheiden. De leerlingen kennen:\n- regels voor het spellen van werkwoorden;\n- regels voor het spellen van andere woorden dan werkwoorden;\n- regels voor het gebruik van leestekens.

12

De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden. Onder 'woordenschat' vallen ook begrippen die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken.