Luqo: educatief spellenplatform voor het basisonderwijs
Terug naar overzicht

Letterrups

Beschrijving

Vang blaadjes met letters op die uit de boom vallen om het woord te maken dat afgebeeld staat.

Dit spel is in samenwerking met Shelley van Bergen Marly Morssink ontwikkelt. Zij zijn twee derdejaarsstudenten aan Hogeschool de Kempel. Voor hun ICT-opdracht mochten zij een Luqospel ontwerpen wat aan zou sluiten op een eigen gekozen hiaat binnen het onderwijs. De letterrups is daarbij tot stand gekomen en deze is door Luqo verder doorontwikkeld.

Shelley van Bergen: https://www.linkedin.com/in/shelley-van-bergen-7b4b1016b/

Marly Morssink

Leerdoel

Speeltijd

10 minuten

21e eeuwse vaardigheden

Creatief denken

Probleem oplossen

Communiceren

Samenwerken

Zelfregulering

Kritisch denken

Kerndoel

12

De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden. Onder 'woordenschat' vallen ook begrippen die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken.